Omgivningarna runt

Bottnafjorden

Anderastorpets vänboende ligger i Bottnafjorden, ett gränsland mellan berg, land och hav. Området är rikt på storslagna natur- och kulturmiljöer samt ett aktivt lokalt engagemang.


Nedan kan du läsa mer om kultur & utbildning, sociala sammanhang samt natur och landskap.

© Per Pixel

Kultur och utbildning

Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän/KKV-B

Gerlesborgsskolan

Konstnärernas kollektivverkstad Bohuslän/KKV-B är en ideell förening och en av Sveriges 26 kollektiv-verkstäder. KKV-B tillhandahåller professionellt utrustade verkstäder för olika tekniker och material till yrkesverksamma konstnärer, bl a en stengård för stenskulptur. KKV-B bedriver också kurs- och utställningsverksamhet samt erbjuder boendemöjligheter för tillresande konstnärer.


KKV-Bs hemsida

Gerlesborgsskolan är en stiftelseägd konstskola som erbjuder en 2-årig grundläggande konstutbildning och en rad kortare konstkurser. Gerlesborgsskolan vill vara en kreativ mötesplats och arrangerar kulturaktiviteter året om, såsom konserter, föreläsningar och barnverkstäder. Utställnings-verksamhet bedrivs i Galleri Gerlesborg och under sommaren också i Gerlesborgs Konsthall. Skolan har också residensverksamhet.

Gerlesborgskolans hemsida

Scenstudion Gerlesborg

Scenstudion Gerlesborg är säte för den ideella föreningen Scenkonst Gerlesborg som är en mötesplats för scenkonstnärer och andra scenkonstintresserade. Scenkonst Gerlesborg bedriver bl a en ettårig kurs i scenkonst i samarbete med Grebbestads folkhögskola och residens för yrkesverksamma scenkonstnärer. Scenstudion arrangerar också öppna redovisningar, föreläsningar och seminarier.


Scenkonst Gerlesborg hemsida

Skärkäll ateljé- och ekoby

Skärkälls ateljé- och ekoby är en samfällighet med 23 hushåll för åretrunt- och sommarboende. Till varje tomt hör en ateljéplats och många medlemmar är verksamma inom konstnärliga yrken. Skärkäll har en egen detaljplan med kretslopps-baserade avloppslösningar och husen är byggda med miljöanpassade material.


Skärkäll ateljé- och ekoby hemsida

Sociala sammanhang

Bottnafjordens inköpsförening

Bottnafjordens inköpsförening mat, möten och möjligheter m.m. ek. för. är ett kooperativ som bedriver handel för sina medlemmar i en butik med ett stort sortiment av ekologiska och närproducerade livsmedel. Verksamheten bygger på medlemmarna arbetsinsatser. Föreningen är också en mötesplats och en arena för olika initiativ och ordnar bl a föreläsningar, marknader, café och soppkvällar. Föreningen har sin butik i samma område som KKV-B och hyr lokaler av G2:1 ek.för.


Bottnafjordens inköpsförening hemsida


Café Olivia

Café Olivia är en viktig mötesplats i trakten och har en vegetarisk profil.  Caféet drivs av Bottnafjordens inköpsförening och har öppet främst lördag-söndag. Under sommarperioden har caféet öppet alla dagar i samband med KKV-B:s sommarutställning. I cafélokalen finns också Olivias bokhörna – ett litet lånebibliotek med facklitteratur. Caféet används även för möten, föredragningar m.m.


Om Café Olivia

Svenneby Hembygdsförening

Svenneby hembygdsföreningen bildades 1946 med syftet att värna och vårda hembygdens miljö- och kulturarv. Hembygdsgården ligger i Heestrand och föreningen förvaltar också Stenstugan i Heestrand, Goote-Lars stuga i Tegelstrand och Kregga kvarn.


Svenneby hembygdsförening

Svenneby-Bottna Sockenförening

Svenneby-Bottna Sockenförening äger och förvaltar Hogane skola i Svenneby. I huset bedriver Tanums kommun förskola. Lokaler i huset används också för annan verksamhet såsom gymnastik, yoga och dans.

Bottna

Tillsammansodling 

Bottna Tillsammansodling är en ideell förening som sedan 2013 odlar tillsammans på omkring 800m2 arrenderad mark. Syftet är att arbeta med hållbar omställning av lokalområdet med fokus kring matförsörjning, ekologisk odling, självförsörjning och social hållbarhet. Föreningen vill vara ett exempel för hur fler människor kan bli delaktiga i matproduktionen, finna gemenskap samt dela med sig av sina kunskaper.   


Om Bottna Tillsammansodling

Hogslätts vänboende

Hogslätts vänboende är en kooperativ hyresrättsförening som äger och förvaltar en byggnad med 12 mindre lägenheter och ett gemensamt allrum. Boendet ger möjlighet till både enskildhet och den trygghet som skapas av närhet till grannar. Ett viktigt syfte har varit att skapa ett boende fritt från spekulation och ge möjlighet för personer med små inkomster att bo i Gerlesborg. 


Hogslätts vänboende hemsida

Bottna hembygdsförening

Bottna hembygdsförening bildades 1927 och har sina lokaler i Bottna sockenstuga, den f d skolan i Bottna. Föreningen har verksamhet hela året och äger och förvaltar också de två hembygdsgårdarna Fornstugan och Vrångstad prästänkesäte.Naturskyddsföreningen Sotenäs

Naturskyddsföreningen Sotenäs inkluderar också Bottna och Gerlesborg. Det är en lokal grupp under nationella naturskydds-föreningen. De bevakar lokala natur- och miljöfrågor och arrangerar event för att stödja och utveckla samtal om den lokala miljön.


Naturskyddsföreningen Sotenäs

© Per Pixel

Natur och landskap

Ett kännetecken för trakten runt Bottnafjorden är den stora mångfalden av olika landskaps- och naturkaraktärer inom korta avstånd – från havet, skärgården och kustens kala klippor till sprickdalslandskap med höga berg, småskaliga odlingsmarker och skogsområden. Området som helhet bär tydliga spår av historien och här finns en rik förekomst av fornminnen från sten-, brons- och järnålder.  

 

Området har traditionellt präglats av ett småskaligt jordbruk, fiske, fiskberedning, fraktfart och stenindustri. Dessa verksamheter har genom historien format de natur- och kulturmiljöer vi ser idag. I kustzonen har fisket dominerat och bebyggelsens placering vittnar om det viktiga sambandet mellan båt, brygga, sjöbod och bostadshus. Stenhanteringen har varit omfattande och brytningen av bohusgraniten har lämnat tydliga spår i både landskap, bebyggelse och infrastruktur. Den äldre bebyggelsen längs kusten och i inlandet präglas av landskapsanpassning och en strävan att inte bygga på odlingsbar mark. Klungbebyggelsen i Bovallstrand och landsbygdens traditionella bebyggelse placerad i randzonen mellan berg och odlingsbar mark vittnar om hur näringsfång, topografi och naturgivna förutsättningar format människors bosättningar.

© Per Pixel

© Per Pixel

© Per Pixel