Byggnation av kooperativa hyresrätter i Svenneby

Andreastorpets Vänboende ekonomisk förening är en byggemenskap som planerar att uppföra kooperativa hyresrätter för helårsboende till sina medlemmar i Långekärr/Gerlesborg, invid Bottnafjorden i södra delen av Tanums kommun i norra Bohuslän.

Hållbarhet & vison

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt för projektet.

Föreningen vill verka för ett socialt hållbart boende genom boendedemokrati och boendegemenskap, ett ekonomiskt hållbart boende genom eget arbete i planerings- och byggskedet och förvaltning i egen regi samt ett ekologiskt hållbart byggande och boende genom hushållning med resurser, minimal klimatpåverkan, stödjande av lokala kretslopp samt andra miljöbefrämjande åtgärder.

Engagera dig

Vill du bo i Andreastorpet eller bidra till processen?

Vill du bli medlem och bo i Andreastorpet, stötta den ekonomiska föreningen eller veta mer om projektet? Då är du välkommen att ta kontakt med föreningen!

Följ oss gärna på Facebook och Instagram!